De School

 De Oosterboerschool is sinds 2011 een gecertificeerde Daltonschool. De visitatiecommissie die de school heeft bezocht vond een goede, solide basis vanwaaruit de kinderen goed met de Daltonprincipes kunnen werken.