Leerplicht

Vanaf de leeftijd van 5 jaar zijn de kinderen leerplichtig. Dit betekent dat de kinderen volledig naar school gaan en met vrije dagen gebonden zijn aan het vakantierooster. Het vakantierooster vindt u bij de 'kalender' van deze site.

Wanneer u buiten de schooltijden verlof wilt, kunt u dit aanvragen middels een formulier, welke te vinden is bij 'Downloads', of klik hier.

Meer informatie over de leerplicht vindt u op de site van de gemeente Meppel, https://www.meppel.nl/Inwoner/Onderwijs_jeugd/Onderwijs/leerplicht_bijzonder_verlof_of_vrijstelling