Protocollen en afspraken


Luizenprotocol:
Ter bestrijding van hoofdluis op school hebben we een protocol opgesteld. Klik op de link om het protocol te openen. Let wel: dit betreft de wijze waarop de school de hoofdluis op school bestrijdt. Mocht u thuis bij een kind hoofdluis ontdekken, vragen wij u vriendelijk dit te melden op school. Wij zullen zorgen dat de betreffende klas (anoniem) wordt geïnformeerd van de aanwezigheid van hoofdluis en dat de luizencommissie de gelegenheid heeft de luizenzak na schooltijd te behandelen. Op deze wijze hopen we in gezamenlijkheid het 'hoofdluisprobleem' te beperken.


Gedragscoördinatoren:

Interne Begeleiding: Petra Schoemaker p.schoemaker@stichtingpromes.nl

Rots en Water: Margreet Meijer m.meijer@stichtingpromes.nl

Schoolcontactpersoon: Leonie Wigger l.wigger@stichtingpromes.nl

 

Veiligheidsplan Oosterboerschool:

Onze visie, doelen en uitgangspunten.

 

Vervanging bij ziekte:

De te volgen procedure bij de scholen van Promes.
 

Documenten