Doomijn

Onze school werkt samen met Doomijn.

Doomijn is een instantie die de voor-, tussen- en naschoolse opvang kan verzorgen.

Via de website www.doomijn.nl kunt u zich inschrijven voor verschillende soorten opvang zoals:

  •  Voorschoolse opvang
  •  Overblijven bij het lunchplein
  •  Naschoolse opvang

Het is mogelijk dat leerlingen tussen de middag overblijven op onze school. De kinderen eten dan gezamenlijk met enkele overblijf medewerkers-/ouders op school. Belangstelling?
Stuurt u dan een mail naar: overblijven@oosterboerschool.nl