Ouderinformatie

Wij vinden het belangrijk om ouders zoveel mogelijk bij onze school te betrekken. Uw kind brengt een groot deel van de dag bij ons op school door. Daarom trekken we graag gezamenlijk op in de zorg en het welzijn van uw kind. Er zijn meerdere contacten tussen ouders en school. We zien u graag op ouderavonden, informatieavonden en spreekuren. Op deze pagina's vindt u alle voor u relevante informatie over onze school.