Oudervereniging

De oudervereniging houdt zich bezig met het organiseren van allerlei activiteiten op school, die niet direct met het onderwijs te maken hebben. Voorbeelden zijn het organiseren van het sinterklaas- en kerstfeest, de najaarsactiviteit, schoolreizen, koningsdag en de avondvierdaagse.
De oudervereniging werkt nauw samen met het schoolteam, door voor de diverse activiteiten 'werkgroepjes' samen te stellen met daarin leden van zowel team als oudervereniging. Daarnaast helpt de oudervereniging bij diverse activiteiten als de schoolmusical (groep 8) en de laatste schooldag en worden voorkomende  'klussen' gedaan.

Een belangrijke taak is het beheren van de inkomsten uit de ouderbijdrage.

De besteding van deze ouderbijdrage wordt uitgelegd in het jaarboekje van de oudervereniging welke deel uitmaakt van het algemene informatie boekje van de school.

Deze kunt u terugvinden op de website van de school.

De oudervereniging vergaderd 6x per jaar en de notulen worden na goedkeuring op de website geplaatst.

De oudervereniging bestaat momenteel uit 8 leden vanuit de ouders. Voor het team heeft Margreet Meijer zitting in de oudervereniging. De notulen van de vergaderingen en het jaarverslag zijn terug te vinden op de site. Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de statuten en het Huishoudelijk Reglement. Voor belangstellenden ligt een exemplaar ter inzage bij de secretaris of kan een kopie opgestuurd worden.

Samenstelling oudervereniging schooljaar 2017 - 2018

Ria Supér - voorzitter
Daniëlle van Wijngaarden - secretaris
Helga Pieters - penningmeester

Leden:

Agnes Klinge

Bianca Doppenberg

Petra Reinink

Lianne Strijker

Johanna Fischer

Kirsten Rump

Miranda van der Hoek
 

 

Documenten