Dalton Onderwijs I

 Dalton heeft geen eigen lesmethodes of strikt voorgeschreven werkwijze.  Dalton is vooral een manier van doen, gebaseerd op een paar belangrijke principes: zelfstandigheid, vrijheid (binnen bepaalde grenzen) & verantwoordelijkheid en samenwerking. Deze principes  zijn goed in ons dagelijks handelen toe te passen en helpen  ons om ons voornaamste doel te bereiken: "Ieder kind de kans geven zich op veel terreinen optimaal te ontwikkelen, zodat het later als volwaardig mens in de maatschappij kan functioneren." Dit past uiteraard bij onze slogan: Oosterboerschool, waar kinderen groeien!

Wat we aan lessen bieden wijkt niet af van wat een 'gewone' basisschool biedt. Het is de manier waaróp we het lesprogramma aanbieden wat maakt dat we een Daltonschool zijn. Dalton is geschikt voor ieder kind dat naar een gewone basisschool kan. Het is de organisatie, de manier van lesgeven en vooral de manier waarop we met elkaar omgaan, waaraan je kunt merken dat de Oosterboerschool een Daltonschool is.

We investeren veel in een vriendelijk en veilig klimaat op school, met orde en regelmaat. De basis is gelijkwaardigheid. Leerkrachten en leerlingen gaan open met elkaar om, zoals we ook open omgaan met de ouders. In zo'n sfeer is er veel aandacht voor de (werk) houding van leerling en leerkracht, voor sociale vaardigheden en voor het omgaan met regels en afspraken.

Grenzen
Alle principes van Dalton zijn gebonden aan grenzen. Leren heeft veel te maken met grenzen. Wil een kind zich optimaal ontwikkelen, dan zal het zijn grenzen moeten zoeken. En een school kan alleen als een samenleving functioneren als iedereen de grenzen respecteert.

Leren is op de Oosterboerschool een breed begrip. De kinderen moeten hier kennis verwerven, maar zich tegelijk sociaal, emotioneel en creatief kunnen ontwikkelen. Het gaat om evenwicht: de aandacht voor kennis moet in balans zijn met de aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling en het stimuleren en ontdekken van creativiteit.

Een kind moet bij ons de kennis opdoen die het redelijkerwijs in acht jaar tijd kan verwerven. Daarnaast leer je op school hoe je met elkaar omgaat, hoe je je in een samenleving gedraagt en hoe je daarin je eigen plek vindt.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.