Dalton Onderwijs II

Daltononderwijs gaat uit van drie basisprincipes:

 • Zelfstandigheid

 • Vrijheid en Verantwoordelijkheid

 • Samenwerken

Zelfstandigheid

Tot op zekere hoogte werken de kinderen zelfstandig. Dat betekent dat ze taken binnen een afgesproken tijd moeten uitvoeren, maar ook zelf mogen beslissen op welk moment ze dat precies doen en in welke volgorde ze deze taken uitvoeren. Het aantal taken en de tijd die ze ervoor hebben, hangt af van de leeftijd. In de hoogste groepen werken we toe naar het plannen van de taak van de kinderen voor een week. In het voortgezet onderwijs blijken kinderen profijt te hebben van deze werkwijze, omdat zelfstandig leren ook daar steeds belangrijker wordt.

Vrijheid & Verantwoordelijkheid

Deze begrippen zijn nadrukkelijk gebonden aan spelregels, want vrijblijvend mag het nooit worden. Dat geldt voor de kinderen én de school. De kinderen kunnen op bepaalde momenten zelf hun werkplek kiezen (bijvoorbeeld in de centrale hal, die op delen van de dag functioneert als stilteruimte). Ze plannen zelf hun werk en zijn deels ook verantwoordelijk voor het nakijken.

Samenwerken

Kinderen kunnen veel van elkaar leren. Je kunt met elkaar samenwerken door elkaar te helpen of door met elkaar samen te werken. Zo helpen kinderen van groep 8 de kinderen van groep 2 in een bepaalde periode als een soort stage (met een stageverslag) en wordt er samengewerkt met bijvoorbeeld duo- en tutorlezen. Maar ook maken de kinderen samen een werkstuk of groepsopdracht. Door onderdelen van coöperatief leren toe te passen, wordt het samenwerken een effectief middel voor kinderen om te groeien in kennis en vaardigheden.

Voor alle principes geldt dat we ze niet alleen hanteren, maar de kinderen vooral léren er mee om te gaan. Dalton is een middel om tegemoet te komen aan de mogelijkheden van het individuele kind en tegelijkertijd te benadrukken dat de school een gemeenschap is. Aandacht voor elkaar en respect voor elkaars mening en levensovertuiging zijn op de Oosterboerschool vanzelfsprekend.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.