meer hoogbegaafdheid

Willy Wortel

Binnen Daltononderwijs is er alle ruimte om onderwijs op maat te krijgen. Dit houdt ook in dat er aandacht en tijd is voor de kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. 's Morgens krijgen de leerlingen instructies op eigen niveau voor zowel rekenen als spelling. Ook binnen de werkwijze van IPC, waarbij kinderen ontdekkend en onderzoekend leren, is er alle mogelijkheid om eigen talenten te ontwikkelen.

 

In de Willy Wortelgroep krijgen de leerlingen één uur per week extra begeleiding en uitdaging met leerstof voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Dit gebeurt in kleine groepen en ook hierbij wordt er gewerkt met thema’s, net als in de klas.

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen geïnspireerd en uitgedaagd worden tijdens dit uur. Zo bieden we onderwijs waarbij de leerlingen optimaal kunnen presteren op hun eigen niveau.

We maken o.a gebruik van Levelwerk: in de onderbouw kunnen kinderen aan de slag met spelmateriaal en diverse werkvormen die verbreden en verdiepen, in de bovenbouw is er een scala aan materialen en middelen die we aan kunnen bieden.

Naast leerstofverwerking staan in de Willy Wortelgroep ook doelen als : o.a. creatief en kritisch denken, plannen, samenwerken en leren leren centraal.

Ouders, leerkracht(-en), de intern begeleider en de Willy Wortelbegeleider nemen, samen met de leerling, gezamenlijk de beslissing of een kind wekelijks in de Willy Wortelgroep mee gaat doen. Hiervoor hebben we een aanmeldingsprogramma. Dit geldt voor leerlingen vanaf groep 5, zij kunnen een vast plekje krijgen in de groep. In de onderbouw stelt de leerkracht in overleg met de Willy Wortelbegeleider vast welke leerlingen aan welke activiteiten gaan meedoen, op grond van hun ontwikkelingsvoorsprong.

 

Studyflow

Onze school kent een samenwerking met Stad&Esch, ook op het gebied van onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. In groep 8 is het op het gebied van rekenen en spelling, mogelijk deel te nemen aan Studyflow. Middels Studyflow werken de kinderen bij ons op school aan de referentieniveaus rekenen en spelling.zoals die op het voortgezet onderwijs noodzakelijk zijn. Deze kinderen doen aan het einde van het schooljaar een examen op theorestische leerwegniveau. Wanneer dit examen met goed gevolg wordt afgelegd, worden de kinderen het volgende jaar op het voortgezet onderwijs voor dit gedeelte vrijgesteld en kunnen ze werken aan de volgende referentieniveaus.

 

Op Tournee

Voor meer- en hoogbegaafde kinderen van groep 8 is deelname aan ‘Op Tournee’ een mogelijkheid. Op verschillende scholen voor voortgezet onderwijs wordt een project aangeboden, waar de kinderen samen met leerlingen van andere scholen aan deel kunnen nemen. Het aantal deelnemende kinderen is per school beperkt. Vandaar dat een selectie op schoolniveau plaatsvindt.

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.