Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad wordt gesproken over alles wat met de school te maken heeft. Elk belangrijk besluit dat het schoolbestuur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de M.R.. De spelregels hiervoor zijn vastgelegd in het M.R.-reglement.

De school maakt deel uit van stichting Promes. De stichting kent een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad waar  bovenschoolse zaken aan de orde worden gesteld en waar hierover besluitvorming plaatsvindt. Meer informatie over de GMR vindt u op de website van Promes: www.stichtingpromes.nl

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft aangaande schoolse zaken kunt u zich wenden tot de leden van de M.R. van de school. Het e-mail adres van de Medezeggenschapsraad is mr.oosterboerschool@stichtingpromes.nl
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en zijn meegenomen in de jaarplanning die in de schoolgids is te vinden. De notulen van de MR-vergaderingen zijn terug te vinden op de site. Samenstelling medezeggenschapsraad schooljaar 2019 - 2020:

Sander Reinink (ouder)
Anton Alberts (ouder)

Sanne Arends (personeel)

Amanda Brokke (personeel)

 

 


 

Documenten

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.