Ouderbetrokkenheid

Ouder-kind-leerkracht

Een daltonschool is een leefgemeenschap in het klein waarbij we kinderen opvoeden tot zelfstandige, verantwoordelijke wereldburgers die oog hebben voor hun omgeving.

Andersom geldt dat dan natuurlijk ook. We vinden het belangrijk dat ouders zich betrokken voelen bij de ontwikkeling van hun kind en zich verantwoordelijk voelen om hier belangstelling voor te tonen.

Door ouders regelmatig uit te nodigen in de school kunnen zij zien en beleven waar hun kind mee bezig is en hoe het leert.

De kinderen spelen een belangrijke rol bij deze activiteiten, het gaat immers om hun welbevinden en ontwikkeling?

Afsluitingen van projecten worden bv met de ouders “gevierd”. Zo krijgen ouders een goed beeld van wat hun kind tijdens het project heeft geleerd. Kinderen laten zelf zien wat ze geleerd hebben.

Het biedt ook de mogelijkheid om op een ongedwongen, informele wijze contact te hebben met de leerkracht.

Tijdens open dagen worden er workshops georganiseerd waarbij de kinderen een belangrijke rol spelen in de voorbereiding en uitvoering.

Omdat we veel waarde hechten aan het werken vanuit de pedagogische driehoek, ouder, kind, leerkracht vinden er aan het begin van het schooljaar ouder-kind-leerkrachtgesprekken plaats waarin doelen en verwachtingen naar elkaar worden uitgesproken.

Tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar leiden de kinderen de ouders zelf rond door de school en hun groep waarbij ze hen van informatie voorzien.

We vinden het belangrijk dat ouders een goede afweging kunnen maken m.b.t. de schoolkeuze.

Voorafgaand aan de aanmelding krijgen ouders een kennismakingsgesprek en rondleiding door de school.

Ouders kunnen met hun peuter deelnemen aan PeuterPas. Tijdens dit uurtje kunnen zij “proeven” aan de basisschool.

Voorafgaand aan de Open Dag verzorgen wij een voorlichtingsavond voor ouders van peuters.

 

Ouderbetrokkenheid in het kort

 • Ouders voelen zich welkom

 • Er is ruimte voor informele contacten

 • De kinderen nemen hun ouders mee in wat ze leren

 • Ouders hebben zitting in de MR en oudervereniging

 • Leerlingen leiden ouders rond tijdens informatieavond

 • Er vinden ouder-kind-leerkrachtgesprekken plaats aan het begin van het jaar waar doelen en verwachtingen worden uitgespreken

 • Ouders hebben een inlogcode voor het ouderportaal zodat zij informatie kunnen inzien over de activiteiten en wat er speelt op school

 • Ouders krijgen een rondleiding en kennismakingsgesprek voorafgaand aan de aanmelding van hun kind

 • Voorafgaan aan de Open Dag is er een voorlichtingsavond voor ouders van peuters

 • Leerlingen verzorgen workshops tijdens Open Dag en leiden nieuwe ouders rond

 • Ouders kunnen met hun peuter deelnemen aan PeuterPas

 • De oudervereniging organiseert activiteiten voor de kinderen

 • Ouders bieden ondersteuning bij excursies en activiteiten

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.